Ngân hàng thưởng Tết đến 9 tháng lương

Không có phản hồi Share:

Lãi lớn, năm nay nhiều ngân hàng thưởng Tết cao hơn năm ngoái, có nhân viên còn được thưởng đến 9 tháng lương.

Có thể bạn thích