CEO của Microsoft chỉ hỏi duy nhất câu hỏi này trước khi mua lại một công ty lớn

Không có phản hồi Share:

Không giống nhiều nhà đầu tư khác, thứ mà CEO của Microsoft quan tâm khi mua lại một công ty khác không phải là lợi nhuận mà là.

Có thể bạn thích