Shark Phú phân tích làn sóng nhận thưởng Tết xong nghỉ việc: Do nhân viên đã ấm ức từ lâu!

Không có phản hồi Share:

“Có thể trong quá trình làm việc hàng ngày, môi trường, văn hoá, chế độ chính sách của công ty đã gây ức chế với họ. Cộng thêm thưởng Tết không như kỳ vọng nên họ quyết định ra đi. Thưởng tết chỉ là giọt nước làm tràn ly còn phần chính nằm ở chỗ khác”.

Có thể bạn thích